bip.gov.pl Logo SP 1 Łazy

Rejestry i ewidencje

 Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Księgi inwentarzowe
2. Ewidencja akt osobowych
3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
5. Ewidencja dokumentacji szkolnej
6. Księga zastępstw
7. Księga zarządzeń wewnętrznych
8. Księga ewidencji dzieci
9. Księga uczniów
10. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
11. Archiwum dokumentacji szkołyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 08.11.2013
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 08.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 136