bip.gov.pl Logo SP Wysoka

Załatwianie spraw

 Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły w godz. 7.00 – 15.00.

Dyrektor przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

Skargi i wnioski składać można:
- drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Szkoła Podstawowa w Wysokiej, ul. Mickiewicza 8, 42-450 Wysoka
- telefonicznie: pod numerem 32 67 29 332
- faksem: pod numerem 32 67 21 613
- pocztą elektroniczną - na adres: spwysoka@vp.pl lub przez skrzynkę kontaktową na stronie www.spwysoka.edu.plOpublikował: Lukasz Nowak
Publikacja dnia: 25.04.2021
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 25.04.2021
Dokument oglądany razy: 2 668