bip.gov.pl Logo SP Wysoka

Kontrole

Dokumentacja kontroli Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej to:
- Książka kontroli wewnętrznej
- Książka kontroli zewnętrznych
- Książka obiektów budowlanych

W/w dokumenty obowiązujące w szkole stanowią część dokumentacji szkolnej.

Protokół  kontroli planowej

Badanie kompetencji kluczowychOpublikował: Lukasz Nowak
Publikacja dnia: 19.11.2021
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 18.04.2021
Dokument oglądany razy: 2 790