bip.gov.pl Logo SP Wysoka

Rejestry, ewidencje, archiwa

 Rejestr pracowników prowadzony w formie aktowych teczek pracowniczych
Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej 
Rejestr przeprowadzonych kontroli
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr wypadków
Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych
Rejestr wydanych kart rowerowych
Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
Księga zarządzeń dyrektora
Księga zastępstw
Księga ewidencji dzieci 
Księga uczniów  
Księgi inwentarzowe
Archiwum dokumentacji szkołyOpublikował: ?ukasz Nowak
Publikacja dnia: 18.04.2021
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 18.04.2021
Dokument oglądany razy: 1 247