bip.gov.pl Logo SP Wysoka

Informacje o szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JÓZEFY JABCZYŃSKIEJ
W WYSOKIEJ

ul. Mickiewicza 8
42 - 450 Wysoka
tel. (32) 6729332
NIP 649 -17-86-360
REGON: 001205980

spwysoka@vp.pl
www.spwysoka.edu.pl
ePUAP /szkolawysoka/SkrytkaESP

Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej jest placówką oświatową
i obejmuje oddziały przedszkolny oraz I i II etap edukacyjny.Opublikował: ?ukasz Nowak
Publikacja dnia: 18.04.2021
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 18.04.2021
Dokument oglądany razy: 3 895