bip.gov.pl Logo SP Wysoka

Załatwianie spraw

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej w Wysokiej


I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- w celu złożenia dokumentu elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Wysokiej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP www.epuap.gov.pl


Złożenie dokumentu polega na wypełnieniu formularza lub dołączeniu do niego podpisanych elektronicznie plików (łączna wielkość formularza i załączników nie może przekraczać 5,5 MB). Formularze dostępne są poprzez poniższy link:

Kliknij tutaj celem wypełnienia formularza ePUAP

II. Inne metody doręczania:
Można także dostarczyć dokumenty w godzinach pracy Szkoły Podstawowej w Wysokiej do sekretariatu na następujących nośnikach danych:
- płyta CD-RW lub DVD-RW;
- Pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0;

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej w Wysokiej:

Dokumenty elektroniczne doręczane do Szkoły Podstawowej w Wysokiej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT
XLS, XLSX, ODS
TXT
XML
GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
PDF

Załączniki mogą być zarchiwizowane w pliku ZIP.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Szkoły Podstawowej w Wysokiej zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Zespołu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dostarczonym przez klienta nośniku danych (płyta CD-RW, DVD-RW, pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0).Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 121