bip.gov.pl Logo SP 1 Łazy

Dokumenty

  1. Statut szkoły
  2. Status prawny szkoły
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny
  4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
  5. Plan pracy szkoły 2020/2021
  6. Kalendarium na rok 2020/2021
  7. Szkolny zestaw programów nauczania
  8. Szkolny zestaw podręczników

Organami szkoły są :

- Dyrektor Szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Samorząd Uczniowski
- Rada Rodziców

Organy szkoły i ich kompetencje określa Statut Szkoły – rozdział V - Organy szkoły oraz ich kompetencje.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 17.11.2020
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 07.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 265